Skoči na vsebino

AKTUALNO

Delo generalnega sekretariata je predvsem pomoč vladi in obveščanje javnosti o njenem delu. Med drugim generalni sekretariat vlade sočasno z objavo posameznega gradiva v elektronskem vladnem informacijskem sistemu objavi gradivo tudi na spletnih straneh, na katerih pa ne objavlja gradiv z oznako državna tajnost, poslovna tajnost, davčna tajnost (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) - (Uradni list RS, št. 51/2006).

 

Vladna gradiva v obravnavi so gradiva, ki čakajo na obravnavo na vladi, praviloma pa jih pripravljajo ministrstva in vladne službe. V vladnem informacijskem sistemu so objavljena zato, da se pred obravnavo na seji vlade pridobijo morebitne pripombe ali predlogi drugih ministrstev in vladnih služb.

 

PROJEKT "PRENOVA VILE ZLATOROG NA BLEDU"

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad (EU skladi), je 13. marca 2013 izdalo odločbo št. OP RR/3/1/16-0-MGRT o dodelitvi sredstev za projekt "Prenova Vile Zlatorog na Bledu" (vrednost projekta 1.783.273,13 EUR).

 

Operacija je bila zaključena 15. oktobra 2014.

 

Končna vrednost celotne investicije znaša 1.771.861,53 EUR. Končna vrednost upravičenih stroškov znaša 1.721.559,09 EUR.

Obvestilo o operaciji Vila Zlatorog