Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

Pomembnejši predpisi z delovnega področja

 

 

Ustava Republike Slovenije

 

Zakon o državni upravi

 

Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13,47/13 in 65/14)

 

Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/10 in 1/11)

 

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02, 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

 

 

 

  

Poslovnik Vlade Republike Slovenije – neuradno prečiščeno besedilo      Priloga

 

 

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10 Priloga 1,3 in 2 

 

 

 

Spremembi Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade RS - novi prilogi 1 in 3 (veljavnost 16. 5. 2016)

 

 

 

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije  

 

 

 

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10 (veljavnost s 1. 9. 2017)

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

 

Sprememba Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10 – gradivo vlade - 21.11.2017:

Priloga 3