Skoči na vsebino

VODSTVO

Mag. Lilijana Kozlovič je magistrica prava. Med letoma 1981 in 1997 je bila zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve, in sicer na Policijski upravi Koper. V letih od 1997 do 2004 je na Upravni enoti Koper najprej vodila Referat za osebna stanja, migracije ter javni red, nato pa Oddelek za upravno notranje zadeve. Leta 2004 se je zaposlila kot podsekretarka na Ministrstvu za javno upravo, od leta 2005 do leta 2014 pa je bila načelnica Upravne enote Koper. V tem obdobju je poleg opravljanja nalog načelnice med drugim vodila koordinacijski sosvet organov javne uprave za območje takratne Mestne občine Koper (do leta 2011 še z naseljem Ankaran), bila je članica koordinacijskega sosveta ministra za upravne enote Primorsko-notranjske regije ter članica varnostnega sosveta Mestne občine Koper. Bila je tudi vodja projekta izgradnje novega upravnega centra v Kopru, članica projektne skupine za uporabo evropskega modela kakovosti in odličnosti CAF v javnem sektorju in njegovega ocenjevanja ter predsednica komisije za ugovor vesti vojaški dolžnosti za primorsko in notranjsko regijo, pooblaščena pa je bila tudi za sklepanje zakonskih zvez.

Leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora. Z nastopom funkcije je prevzela tudi naloge namestnice vodje poslanske skupine SMC, vodje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter članice Ustavne komisije, Komisije za poslovnik, Komisije za narodni skupnosti in Odbora za pravosodje.

24. septembra 2016 je bila imenovana za generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije.