Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA OBRAMBNE PRIPRAVE IN VARNOST

 

 Služba za obrambne priprave in varnost opravlja te naloge:

 

 • signiranje, klasificiranje in arhiviranje dokumentov in gradiva, označenega z najvišjimi stopnjami tajnosti;
 • priprava in izvedba zaprtih sej vlade in njenih delovnih teles;
 • proučevanje sejnega gradiva vlade, ki se obravnava na zaprtih sejah, in zagotavljanje njegove usklajenosti s Poslovnikom Vlade RS;
 • organizacija izdelave, dopolnjevanje in hranjenje obrambnega načrta Vlade RS in Generalnega sekretariata Vlade RS;
 • usmerjanje in usklajevanje izdelave obrambnih načrtov vladnih služb;
 • v sodelovanju s kabinetom generalnega sekretarja priprava predlogov ukrepov in aktov, ki jih sprejme generalni sekretar vlade na podlagi predpisov s področja obrambe in varovanja;
 • priprava dobesednih zapisov sej vlade;
 • administrativno-tehnične naloge, povezane z delom službe,
 • opravlja strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
 • sodeluje z izvajalcem medicine dela,
 • skrbi za sisteme pristopne kontrole, tehničnega in požarnega varovanja prostorov, za izvajanje hišnega reda,
 • sodeluje s policijo, ki po Uredbi o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, varuje prostore in objekte Predsedniško/Vladne palače in Kabineta predsednika Vlade RS.