Skoči na vsebino

SEKTOR ZA TEHNIČNE ZADEVE

Sektor za tehnične zadeve opravlja te naloge:

·         sodeluje pri postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem Generalnega sekretariata Vlade RS;

·         skrbi za upravljanje stvarnega premoženja Generalnega sekretariata Vlade RS;

·         organizira, vodi in koordinira investicije Generalnega sekretariata Vlade RS;

·         opravlja naloge vzdrževanja stavb, prostorov in drugih osnovnih sredstev;

·         zagotavlja tehnične storitve pri izvedbi protokolarnih dogodkov, tiskovnih konferenc, sej in sestankov;

·         opravlja administrativno-tehnične naloge povezane z delom sektorja;

·         vodi evidence in pripravlja poročila o delu sektorja.

 

Za izvajanje nalog na ožjem delu delovnega področja oziroma posameznih funkcij sta oblikovana naslednja oddelka:

 

Oddelek za tehnične zadeve in vzdrževanje za Generalni sekretariat Vlade RS, za Kabinet predsednika Vlade RS in Protokol Vlade Republike Slovenije opravlja naslednje naloge:

  • skrbi za usklajevanje med uporabniki vladne palače ob investicijskem vzdrževanju stavbe;
  • skrbi za evidenco osnovnih sredstev glede na nahajališče in glede na osebno uporabo po zadolženih delavcih generalnega sekretariata;
  • skrbi za tekoče vzdrževanje poslovnih stavb in prostorov, osnovnih sredstev in počitniške zmogljivosti;
  • posreduje telefonske zveze in klice;
  • sodeluje v postopkih izvedbe javnih naročil s področja dela;
  • zagotavlja tehnične storitve pri izvedbi protokolarnih dogodkov, tiskovnih konferenc, sej in sestankov.

 

Oddelek za avtomobilske prevoze za Generalni sekretariat Vlade RS, ministrstva, Kabinet predsednika Vlade RS in vladne službe opravlja naslednje naloge:

  • organizira in opravlja avtomobilske prevoze za protokolarne in službene potrebe;
  • skrbi za redno vzdrževanje in servisiranje službenih vozil generalnega sekretariata in kabineta predsednika vlade;
  • izvaja zavarovanja in registracije za službena vozila generalnega sekretariata in kabineta predsednika vlade;
  • sodeluje v postopkih izvedbe javnih naročil s področja dela.