Skoči na vsebino

SEKTOR ZA SODELOVANJE IN PODPORO KABINETU PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Sektor za sodelovanje in podporo Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije opravlja te naloge:

  • najzahtevnejše strokovne in organizacijske naloge za izvajanje nalog predsednika Vlade RS er usklajevalne naloge za izvajanje sodelovanja s Kabinetom predsednika Vlade RS;
  • naloge svetovanja predsedniku Vlade RS v zadevah iz njegove pristojnosti;
  • spremljanje evropske in mednarodne dejavnosti Vlade RS;
  • zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade RS oziroma odstopanje gradiv v reševanje pristojnim organom;
  • spremljanje izvajanja sklepov Vlade RS;
  • tajniške in druge administrativno-tehnične naloge.