Skoči na vsebino

SEKTOR ZA PREVAJANJE

 

 

 

Sektor za prevajanje zagotavlja te storitve:

 • dnevno in projektno naravnano pisno prevajanje pravnih aktov in strokovnih gradiv iz slovenskega v tuje jezike in obratno;
 • konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje dvostranskih pogovorov, mednarodnih konferenc, seminarjev in delavnic;
 • lektoriranje besedil in jezikovna redakcija prevodov;
 • sodno overjanje prevodov;
 • sodelovanje v strokovni skupini za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije;
 • vzdrževanje, širjenje in nadgradnja večjezične terminološke zbirke Evroterm in jezikovnega korpusa Evrokorpus;
 • računalniško upravljanje dokumentov;
 • vzdrževanje strežnikov za računalniško podprto prevajanje;
 • oblikovanje terminoloških rešitev in sodelovanje z državnimi organi, akademskimi in drugimi ustanovami doma in v tujini pri razvoju strokovne terminologije in jezikovnih tehnologij;
 • priprava dokumentov za računalniško podprto prevajanje;
 • vsebinsko-tehnična obdelava glosarjev za  terminološko usklajevanje in vnos v terminološko zbirko;
 • organizacija dela z notranjimi in zunanjimi izvajalci;
 • vodenje evidenc, distribucija in arhiviranje dokumentov ter priprava poročil;
 • administrativno-tehnične naloge, povezane z delom sektorja.

 

  

Osebe za stike

 

Vodja sektorja po pooblastilu:

Nataša Zaviršek Žorž

 tel.:  01 478 25 43

Koordinacija pisnega prevajanja, lektoriranja in tolmačenja:

Ivanka Kopač          tel.:   01 478 15 63

dežurni koordinator

 

gsm: 051 642 081

Naslov:

Gregorčičeva 20, 27a

SI-1000 Ljubljana

 

 

 

 


Obrazec za naročilo in morebitna vprašanja pošljite na e-naslov prevajanje-lektoriranje.gs(at)gov.si.

 

 

UPORABNE POVEZAVE

 

Naše zbirke in dokumenti:

Prevajalski pripomočki in zbirke:

Zakonodaja (Slovenija in EU):