Skoči na vsebino

SEKTOR ZA PODPORO DELA KOMISIJE VLADE RS ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

Sektor za podporo dela Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja opravlja te naloge: 

 • priprava, organizacija in izvedba sej Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija);
 • zagotavljanje mnenj, odgovorov in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade RS o predlogih in prošnjah nepooblaščenih predlagateljev oziroma odstopanje gradiv v reševanje pristojnim organom;
 • usklajevanje dela med pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami v zvezi z gradivi, ki jih resorni organi predložijo v postopek obravnave ter zavračanje gradiv v skladu s pooblastili generalnega sekretarja Vlade RS;
 • usklajevanje dela med pristojnimi ministrstvi, vladnimi službami, predstavniki civilne družbe, strokovnih organizacij v zvezi z obravnavanimi gradivi;
 • proučevanje gradiv Vlade RS in ugotavljanje njihove usklajenosti s poslovnikom Vlade RS  ter usklajenosti s pristojnimi resornimi organi;  
 • priprava poročil in zapisnikov komisije;
 • priprava sprejetih odločitev Vlade RS iz dokončne obravnave na seji komisije;
 • priprava sprejetih odločitev na seji Vlade RS;
 • spremljanje uresničevanja stališč komisije in Vlade RS in sklepov Vlade RS iz dokončne obravnave na komisiji;
 • neposredno spremljanje sej Državnega zbora;
 • administrativno-tehnične naloge, povezane z delom sektorja;
 • spremljanje zakonodaje in druge tuje zakonodaje iz delovnega področja;
 • vodenje evidenc in priprava poročil o delu sektorja;
 • priprava vladnih gradiv po nalogu generalnega sekretarja Vlade RS.