Skoči na vsebino

SEKTOR ZA IZVEDBO SEJ VLADE IN ANALIZE

 


Sektor za izvedbo sej vlade in analize opravlja te naloge:

 • priprava, organizacija in izvedba rednih in dopisnih sej Vlade RS,
 • priprava sklepov in sprejetih odločitev Vlade RS z delovnega področja sektorja in zapisnikov Vlade RS,
 • signiranje oz. usmerjanje v reševanje prejete pošte, razen pošte, prejete iz Državnega zbora Republike Slovenije in Državnega sveta Republike Slovenije,
 • neposredno spremljanje sej Vlade RS in Državnega zbora,
 • proučevanje gradiv Vlade RS in ugotavljanje njihove usklajenosti s poslovnikom Vlade RS ter usklajenosti s pristojnimi resornimi organi,
 • pripravljanje projektnih nalog, analiz, poročil in informacij z analitičnimi, statističnimi in opisnimi podatki v zvezi z uresničevanjem odločitev vlade, aktualnimi vprašanji in pomembnejšimi temami;
 • zbiranje in obdelovanje strokovnih podatkov iz domačih in tujih virov;
 • priprava in spremljanje uresničevanja delovnega programa vlade;
 • spremljanje izvajanja sklepov vlade;
 • priprava statističnih in analitičnih poročil o delu vlade in delovnih teles vlade;
 • administrativno tehnične naloge, povezane z delom sektorja,
 • vodenje evidenc in priprava poročil o delu sektorja.