Skoči na vsebino

SEKTOR ZA INFORMATIKO

  

Sektor za informatiko opravlja te naloge: 

 • upravljanje sistema za spremljanje sej Vlade RS in njenih delovnih teles;
 • upravljanje vladnih informacijskih sistemov, ki so v pristojnosti Generalnega sekretariata Vlade RS;
 • pripravo zahtevnih analiz, razvojnih projektov,informacij in poročil s področja informatike;
 • zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja informatike;
 • sodelovanje pri uvajanju sistema kakovosti;
 • izvajanje strokovnega nadzora in pripravo strokovne dokumentacije s svojega delovnega področja za izvedbo javnih razpisov;
 • koordinacijo nabave in vzdrževanja računalniške opreme za Generalni sekretariat Vlade RS in Kabinet predsednika Vlade RS;
 • tehnično podporo in zagotavljanje delovanja informacijskega sistema Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije in Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije;
 • zagotavljanje delovanja, administracijo in nadzor strežniške in komunikacijsko infrastrukture;
 • podporo uporabniških delovnih postaj;
 • nadzor in koordinacijo dela zunanjih sodelavcev pri vzdrževanju strojne in programske opreme;
 • tehnično podporo e-sej Vlade Republike Slovenije;
 • postavljanje usmeritev in standardov za programsko in strojno opremo, ki se jih uporablja pri e-sejah vlade;
 • koordinacijo informatikov ministrstev v zvezi s podporo za e-seje vlade;
 • razvoj, vzdrževanje in uvajanje programske opreme Generalnega sekretariata Vlade RS in   Kabineta predsednika Vlade RS;
 • izobraževanje uporabnikov, pomoč uporabnikom pri delu z aplikacijami;
 • urejanje dostopov do dokumentnih baz Generalnega sekretariata Vlade RS, Kabineta predsednika Vlade RS in drugih podatkovnih baz;
 • urejanje dostopov do vladnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Generalni sekretariat Vlade RS za ministrstva in vladne službe.