Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

Delovna področja notranje organizacijskih enot:

 

 

 

Kabinet generalnega sekretarja vlade

mag. Barbara Peternelj, sekretarka

 

 

Sektor za izvedbo sej vlade in analize 

Rado Fele, vodja sektorja

 

Sektor za sodelovanje z državnim zborom in za evropsko in mednarodno sodelovanje

Zlatko Jakiša, vodja sektorja

 

Sektor za delo delovnih teles in svetov vlade

Miha Bizant, vodja sektorja

 

Sektor za podporo dela Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja

mag. Sandra Pahić, vodja sektorja

 

Sektor za informatiko

Samo Maček, vodja sektorja

 

Sektor za splošne zadeve:

Tatjana Guštin, vodja sektorja

  

Oddelek za finance in javna naročila

Mateja Bizilj Pogačar, vodja oddelka

 

Knjižnica*

Metoda Jelen

 

Skupna notranjerevizijska služba

Uroš Štuhec, vodja službe

 

Služba za obrambne priprave in varnost

Damjan Razinger, vodja službe

 

Sektor za tehnične zadeve:

Leon Gostiša, vodja sektorja

 

Oddelek za tehnične zadeve in vzdrževanje

Tomaž Zabret, vodja oddelka

 

Oddelek za avtomobilske prevoze

Gorazd Ropret, vodja oddelka

 

Sektor za prevajanje

Marčela Novljan-Lovrinčić, vodja sektorja

 

Glavna pisarna

Srečo Špolarič, vodja glavne pisarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Knjižnica ni samostojna notranje organizacijska enota.