Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

9. 3. 2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 1096/11, k.o. 2191-Želeče (ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 17,00m2)

18.12.2017 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji Uničevalca dokumentov Ideal in stroja za rezanje papirja Maxima

26.9.2017 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

22.6.2017 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti (parcela št. 981/2 k.o. 2110 Grad)

25.4.2017 - namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji službenega vozila

31.1.2017 - Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb