Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

10.12.2018 - NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI SLUŽBENEGA VOZILA (HONDA CIVIC 1.3/HYBRID)

5.10.2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji službenega vozila (Honda Civic 1.3/Hybrid)

4. 5. 2018 - Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb (Pristava Bled)

9. 3. 2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 1096/11, k.o. 2191-Želeče (ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 17,00m2)