Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

4. 5. 2018 - Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb (Pristava Bled)

9. 3. 2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 1096/11, k.o. 2191-Želeče (ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 17,00m2)