Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

Generalni skeretariat Vlade Republike Slovenije izvaja javna naročila za potrebe Generalnega sekretariata Vlade RS ter nudi storitve izvedbe javnih razpisov po pooblastilu različnih organov, predvsem na področju prevajalskih in lektorskih storitev

2018 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
43008-2/2018 Sanacija sanitarnih prostorov Generalni sekretariat Vlade RS 13.09.2018 01.10.2018 do 10:00
43008-7/2018 Izgradnja sekundarne komunalne opreme fekalne kanalizacije Brdo-Kokrica Generalni sekretariat Vlade RS 11.09.2018 25.09.2018 do 10:00
43009-1/2018 Obnovitvena dela na gradu Brdo Generalni sekretariat Vlade RS 29.08.2018 04.10.2018 do 10:00
43008-5/2018 Izvedba GOI del pri obnovi in energetski sanaciji Vile Podrožnik Generalni sekretariat Vlade RS 24.07.2018 28.08.2018 do 10:00
43020-2/2018 Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil Generalni sekretariat Vlade RS 31.05.2018 18.06.2018 do 10:00
43008-4/2018 Nakup zaves in vodil ter obnova obstoječih vodil – okoljsko manj obremenjujoče blago Generalni sekretariat Vlade RS 03.05.2018 24.05.2018 do 10:00
43009-1/2017 Projektni natečaj za izbor strokovno najprimernejše rešitve za projekt "Obnova in dozidava Hotela Brdo" Generalni sekretariat Vlade RS 19.01.2018 23.04.2018 do 10:00