Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O GENERALNEM SEKRETARIATU

 

 

 

 

Generalni sekretariat Vlade RS

Gregorčičeva 20

p. p. 638

 

 

1001 Ljubljana

telefon: (01) 478 1000

telefaks: (01) 478 1607

e-naslov: gp.gs(at)gov.si

 

 

 

Generalni sekretar Vlade RS:

Stojan Tramte

 

namestnica generalnega sekretarja vlade:

mag. Barbara Peternelj
 

 

    

Delovna področja:

 

V generalnem sekretariatu se opravljajo organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:

-       izvedbo sej Vlade Republike Slovenije, njenih delovnih teles, strokovnih svetov ter drugih vladnih teles;

-       spremljanje izvajanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije;

-       sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu Državnega zbora Republike Slovenije, sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, drugimi organi in organizacijami v državi ter sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;

-       zagotavljanje mnenj in drugega gradiva, namenjenega oblikovanju stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles;

-       organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije;

-       druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije.

 

Za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja:

·         lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja,

·         storitve avtomobilskega prevoza.

 

Za Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave in pravosodnih organih, pa tudi za druge vladne službe generalni sekretariat opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:

·         finančno-materialno poslovanje in vzdrževanje prostorov,

·         informacijsko in dokumentacijsko dejavnost,

·         urejanje pravic zaposlenih iz delovnih razmerij,

·         odpravo pošte in kurirsko službo,

·         naloge tiskanja, fotokopiranja.

 

Generalni sekretariat lahko za druge organe na podlagi njihovega pisnega pooblastila zagotavlja:

·         lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja,

·         storitve protokolarnih prevozov.

 

Naloge se opravljajo v notranje organizacijskih enotah, in sicer:

 

Kabinet generalnega sekretarja vlade

Sektor za izvedbo sej vlade in analize 

Sektor za sodelovanje z državnim zborom in za evropsko in mednarodno sodelovanje

Sektor za delo delovnih teles in svetov vlade

Sektor za podporo dela Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja

Sektor za sodelovanje in podporo Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije

Sektor za informatiko

Sektor za splošne zadeve:

           Oddelek za finance in javna naročila

           Knjižnica- ni samostojna notranje organizacijska enota

Skupna notranjerevizijska služba

Služba za obrambne priprave in varnost

Sektor za tehnične zadeve:

           Oddelek za tehnične zadeve in vzdrževanje

            Oddelek za avtomobilske prevoze

Sektor za prevajanje

Glavna pisarna