Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISANA OBLIKA ŽIVLJENJEPISA IN PRILOG (IZJAVE, DOKAZILA…) ZA AKREDITACIJO

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št.  01300-5/2008/6  z dne 24.12.2008 je Kadrovsko – akreditacijski svet na svoji 3. seji, dne 20.1.2009 sprejel naslednjo

 

 

 

Predpisano obliko življenjepisa in prilog (izjave, dokazila…) za akreditacijo

 

1. Življenjepis:

 

Kandidati naj za predstavitev svojega šolanja in kariere uporabijo predlogo za Europass življenjepis, ki ga najdejo na naslednji povezavi:

http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx (gl. Prilogo 1)  in ga pripravijo skladno z navodili za izpolnjevanje ter sledečimi poudarki:

 

-          osebni podatki (ime, priimek, naslov, mobilni telefon, elektronski naslov, datum rojstva)

-          delovne izkušnje v obratnem kronološkem vrstnem redu (najprej je predstavljena zadnja zaposlitev) s področji odgovornosti (delovno mesto, odgovornost za poslovni uspeh), s konkretnimi navedbami rezultatov in najpomembnejših dosežkov ter velikostjo ekip, ki jih je neposredno in posredno vodil, s teritorialnim območjem delovanja;

-          šole in programi na izobraževalnih ustanovah, ki jih je kandidat/ka uspešno zaključil/a skupaj z akademskim ali strokovnim nazivom ter datumom zaključka vsakega izobraževanja. Če kandidat/ka v času prijave obiskuje kakšno obliko formalnega izobraževanja (npr. podiplomski študij), naj navede predviden rok zaključka študija.

-          druga izobraževanja in usposabljanja s področja managementa, kot tudi morebitna licenca za člana NS, v kolikor jo je kandidat/ka pridobil/a, datum poteka licence in organizacija, kjer jo je pridobil.

-          druga znanja in kompetence: jezikovna znanja (po vzorcu Europass ocenjevalne tabele: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_sl_SI.doc - gl. Prilogo 2), računalniška znanja, poznavanje informacijskih sistemov ter druga pomembna poslovna in druga znanja.

 

 

2. Priloge k življenjepisu:

 

a. Predstavitveni esej z referenčnimi uspehi in projekti, dolg največ 1-2 strani, ki vsebuje:

-          predstavitev in z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja iz področja delovanja,

-          na uspešnih konkretnih primerih utemeljeno sposobnost učinkovitega komuniciranjain timskega dela,

-          v dokumentu z refenčnimi projekti navedene reference o strateškem delovanju in upoštevanju dolgoročnega interesa družbe

 

b. Opredelitev za strokovno področje ali panogo, kjer bi kandidat/ka želel/a delovati. 

 

Navedeni življenjepis je standardiziran ter velja za vse oblike akreditacije ter mora biti sestavni del poziva, s tem da je vseskozi dostopen na spletni strani KAS-a v wordovi datoteki ter mora biti tudi posredovan organu, ki objavi poziv, v elektronski obliki. 

 

 

 

 

 

Dr. Bogomir KOVAČ

PREDSEDNIK

 

 

 

 

CV Template

 

Jezikovno ocenjevanje

 

CV navodila

 

 

Izjava ob kandidaturi za akreditacijo za člana

 

Izjava ob kandidaturi za člana NS