Skoči na vsebino

ČLANI EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA

ČLANI EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA

Predsednik: dr. IVAN SVETLIK, Minister za delo, družino in socialne zadeve

Namestnik predsednika: MILOŠ PAVLICA, državni sekretar

DELODAJALCI

1.         BORUT MEH, predsednik

            Združenje delodajalcev Slovenije

2.         JOŽE SMOLE, generalni sekretar

            Združenje delodajalcev Slovenije

            namestnica: KRISTINA BARIČ

3.         mag. SAMO HRIBAR MILIČ, generalni direktor

            Gospodarska zbornica Slovenije

            namestnica: TATJANA ČERIN

4.         STOJAN BINDER, za GZS

            namestnik: BOŠTJAN ŠIFRAR

5.         ŠTEFAN PAVLINJEK, predsednik

            Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

            namestnik: VIKTOR BARLIČ

6.         MILAN ŠKAPIN, predsednik

            Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

            namestnik: IGOR ANTAUER

7.         VERA ALJANČIČ FALEŽ

            Trgovinska zbornica Slovenije

             namestnici: NINA POTISEK

                                MIJA LAPORNIK

DELOJEMALCI

1.         mag. DUŠAN SEMOLIČ, predsednik

            Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

2.         MILAN UTROŠA, sekretar

            Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

            namestnik: DRAGO ŠČERNJAVIČ

3.         DUŠAN REBOLJ, predsednik

            Konfederacija sindikatov PERGAM Slovenije

            namestnica: VIDA FRAS


4.         BORIS MAZALIN, predsednik

            Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

            namestnik: BOJAN ŽVIKART

5.         DRAGO LOMBAR, predsednik

            KNSS - Neodvisnost

            namestnik: MIROSLAV GARB

6.         ZDENKO LORBER, predsednik

            SZS ALTERNATIVA

            namestnik: BOJAN GOLJEVŠČEK

           

7.         NINA AVBELJ, predsednica

            ZDSS SOLIDARNOST

            namestnik: SLAVKO PUNGERŠIČ

           

8.         BRANIMIR ŠTRUKELJ, predsednik

            Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

            namestnik: VLADIMIR TKALEC

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

1.                  dr. IVAN SVETLIK, minister

            Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

            namestnica: dr. ANJA KOPAČ MRAK, državna sekretarka

2.         dr. MATEJ LAHOVNIK, minister

             Ministrstvo za gospodarstvo

             namestnica: mag. DARJA RADIĆ, državna sekretarka

3.         dr. FRANC KRIŽANIČ, minister

            Ministrstvo za finance

4.                  mag. MITJA GASPARI, minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve

            Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve

            namestnik: mag. FRANCI KLUŽER

5.         IRMA PAVLINIČ-KREBS, ministrica

            Ministrstvo za javno upravo

            namestnica: ŠTEFKA KORADE PURG

6.         mag. HELENA KAMNAR, generalna sekretarka Vlade RS

            Generalni sekretariat Vlade RS

            namestnica: mag. BARBARA PETERNELJ, namestnica generalne sekretarke


7.         MILOŠ PAVLICA, državni sekretar

            Kabinet predsednika Vlade RS

            namestnica: LIDIJA APOHAL VUČKOVIČ

8.         mag. BOŠTJAN VASLE, direktor 

            Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

            namestnica: dr. ALENKA KAJZER