Skoči na vsebino

EESO

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor zastopa različne ekonomske in socialne komponente organizirane civilne družbe. Kot institucionalni posvetovalni organ je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957. Posvetovalna vloga Odbora njegovim članom in organizacijam, ki jih predstavljajo, omogoča, da sodelujejo pri procesu odločanja Evropske unije. Odbor ima 317 članov, ki jih imenuje Svet.

 

 

Barcelonska deklaracija iz leta 1995 je Evropski ekonomsko-socialni odbor pozvala k vzdrževanju rednih stikov s podobnimi institucijami iz sredozemskega prostora in drugimi enakovrednimi organizacijami, da bi s tem prispeval k boljšemu razumevanju pomembnih vprašanj v okviru Evro-mediteranskega partnerstva. EESO tako vsako leto z nacionalnimi ekonomsko-socialnimi sveti in drugimi podobnimi institucijami držav članic EU in partnerskih sredozemskih držav sodeluje pri organizaciji Evro-mediteranskega vrha. 

Evro mediteranski vrh ekonomsko-socialnih svetov in drugih podobnih institucij, ki bo letos potekal v Sloveniji, skupaj organizirata Ekonomsko-socialni svet Slovenije in EESO.

 

 

Za podrobnejše informacije sta vam na voljo tudi:

 

Karel Govaert ali Christian Weger, služba za stike z javnostmi EESO

 

Naslov: Rue Belliard 99, B-1040 Bruselj

 

Tel.: +32 2 546 9396/9586; GSM: +32 475 75 32 02

 

E-naslov: press(at)eesc.europa.eu