Skoči na vsebino

ARHIV - EVRO-MEDITERANSKI VRH 2006

 

 

EVRO-MEDITERANSKI VRH EKONOMSKO-SOCIALNIH SVETOV IN DRUGIH PODOBNIH INSTITUCIJ

Ljubljana, 15.–17. november 2006

 

 

KRATEK OPIS

 

 

Barcelonska deklaracija iz leta 1995 je Evropski ekonomsko-socialni odbor pozvala k vzdrževanju rednih stikov s podobnimi institucijami iz sredozemskega prostora in drugimi enakovrednimi organizacijami, da bi s tem prispeval k boljšemu razumevanju pomembnih vprašanj v okviru Evro-mediteranskega partnerstva. EESO tako vsako leto z nacionalnimi ekonomsko-socialnimi sveti in drugimi podobnimi institucijami držav članic EU in partnerskih sredozemskih držav sodeluje pri organizaciji Evro-mediteranskega vrha. 

Evro mediteranski vrh ekonomsko-socialnih svetov in drugih podobnih institucij, ki bo letos potekal v Sloveniji, skupaj organizirata Ekonomsko-socialni svet Slovenije in EESO. Glavni cilji vrha so:

 

·       razprava o ključnih vprašanjih za prihodnost sredozemske regije z vidika organizirane civilne družbe in oblikovanje priporočil za politične organe Evro-mediteranskega partnerstva,

 

·       temeljita obravnava nekaterih tem skupnega interesa, kot so politike v zvezi z mladimi, revščino in položajem žensk v evro-mediteranski regiji,

 

·       boljša razlaga in seznanjanje s politiko EU v evro-mediteranski regiji, zlasti z evropsko sosedsko politiko.

 

Prvi dan vrha bodo potekala pripravljalna srečanja socialno-poklicnih organizacij (delodajalcev, delojemalcev, kmetov itd.), katerih cilj bo okrepiti odnose med temi organizacijami in mrežo ESS.

 

Vrha se bodo udeležili predstavniki organizirane civilne družbe iz 25 držav članih EU in 10 partnerskih sredozemskih držav ter predstavniki nacionalnih, regionalnih in mednarodnih institucij.

 

 

UDELEŽENCI

 

Število: 150

 

Delegati

 

-      člani nacionalnih ESS (držav članic EU in partnerskih sredozemskih držav)

-      člani EESO

-      predstavniki socialno-poklicnih organizacij partnerskih držav, ki nimajo ekonomsko-socialnega sveta

-      predstavniki slovenske civilne družbe

 

Predstavniki institucij

 

-      člani Evro-mediteranske parlamentarne skupščine

-      predstavniki Evropske komisije

-      predstavniki Evropskega parlamenta

-      predstavniki finskega predsedstva EU

-      predstavniki Odbora regij

-      predstavniki Evropske investicijske banke

-      predstavniki slovenske vlade

 

Drugi udeleženci

 

-      predstavniki evropskih in mednarodnih socialno-poklicnih organizacij

-      predstavniki mednarodnih organizacij

 

Opazovalci

 

-      diplomatski predstavniki

-      predstavniki držav kandidatk

-      predstavniki sredozemskih držav, ki ne sodelujejo v Evro-mediteranskem partnerstvu

 

 

Kraj: Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Datum: 15.–17. november 2006

Delovni jeziki: FR-EN-ES-IT-SL-ARABŠČINA